Medlemmar/ Parter

Samspelets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget  samt kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn.

Medlemmarna, parterna,  bekostar Samspelet verksamheter gemensamt, enligt beslutad fördelning.
Samspelets styrelse är en egen juridisk person.
I förbundets styrelsen finns representanter från alla parter.

Projekt och aktiviteter drivs alltid tillsammans med våra parter, myndigheter, för att på bästa möjligt sätt stödja människor med olika behov och bakgrund till ökat välbefinnande med målet egen försörjning genom arberte eller studier.

Läs mer under Deltagare projekt/insatser