LärvuxLärling

LärvuxLärling – en möjlighet att genom yrkesutbildning stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Utbildningen, till serviceassistent, är primärt en möjlighet för kvinnor och män, 20-29 år, vilka har behörighet att delta i särskild utbildning för vuxna.
Eventuellt kan möjlighet ges även till personer, inom gruppen, vilka är äldre än 29 år.

 

Det långsiktiga målet är att individer som tillhör målgruppen för särskild utbildning för vuxna, via LärvuxLärling, ges tillträde till arbetsmarknaden och får ökad delaktighet i samhället.

 

En förutsättning för projektet är en väl fungerande samverkan mellan parterna runt individen så deltagare kan genomföra utbildningen under trygga förutsättningar, både ekonomiskt och i övrigt.
Efter projekttidens slut förväntas samverkan vara implementerad hos alla aktörer.

 

Projektsamordnaren koordinerar alla samverkande parter.
Projektsamordnaren ska också vara ett stöd för eleverna före, under och efter studierna samt bidra till deras etablering på arbetsmarknaden.

 

Under tiden 20-09-15 till 21-02-14 pågår planerings- och analysfasen.
Planerad utbildningsstart är 21-02-15.

Utbildningen är kopplad till Tingvallagymnasiet.

 

Projektägare
Rektor Madeleine Bäckström, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Karlstad kommun  madeleine.backstrom@karlstad.se

 

Projektsamordnare
Ingabritt Watz  Ingabritt.watz@karlstad.se   
054- 540 19 59

 

Öppet hus 3 nov kl 14.30-15.30    Öppet hus Lärlingsutbildning LärvuxLärling

Broschyr om LärvuxLärling  Folder LärvuxLärling 2020-10

 

Projektansökan LärvuxLärling 2020