KUPO

KUPO – kompetensutveckling inom psykisk ohälsa för offentliga arbetsgivare 160501-170630

 

Projekt KUPO, baserat på projekt KUR, är nu avslutat (juli 2017)

Projektet har tagit fram olika material för chefer att använda i syfte att tidigt uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa samt material att använda för att få tillbaka personer med psykisk ohälsa i arbetet.

Nedan finner du Slutrapporten samt de olika bilagorna.

Materialet finns även på www. liv.se/psykiskohalsakunskap.se samt www.finsamvarmland.com

 

Slutrapport KUPO

KUPO politik och ledning

KUPO – Handledarmaterial
KUPO tillfälle 1 – underlag självinsiktsövning
KUPO tillfälle 1 – underlag workshop (A3)
KUPO tillfälle 2 – underlag samtalsövningar
KUPO tillfälle 2 – underlag utvärdering
KUPO Utbildningsmaterial för chefer