Kalender

 

Utbildningar

Tjänstedesign Utbilda i egen regi 13-14 oktober Innovation Park

Tjänstedesign Utbilda i egen regi 23-24 november Innovation Park

JGL Jämställdhet- Genus och Ledarskap 25-26 november Dömle Herrgård

Intern utbildning om Samspelet 4 november kl. 14-16 Orangeriet

 

Styrelse, Beredningsgrupp och processledare

Gemensamt forum kl 09-12 med lunch den 22 oktober Odd Fellow

 

Våld i nära relationer

Seminarium 27 oktober med fokus utifrån Kommunalt och Regionalt perspektiv