Kalender

 

April
29 april kl 09.00-16.00 Nationellt skypemöte Tjänstedesign

 

Maj
8 maj 
kl 09.00 -11.00 SAMSIP-ombudsträff Karlstad, Orangeriet
13 maj kl 11.00 -13.00 Presidiemöte
14 maj kl 10.00-12.00 SAMSIP-ombudsträff Kristinehamn
14 maj 
kl 13.00-16.00 Beredningsgrupp
18 maj                           VästraGötalandsnätverk Karlstad

20 maj kl.10.00 -12.00 Styrgrupp Stegen Karlstad, Orangeriet
29 maj kl.10.00 -12.00  Styrgrupp ExperioWorkLab, Regionens hus

Juni
3 juni 
kl.08.00-10.00  Styrgrupp TRIS, Orangeriet
5 juni kl.09.00 -12.00  Styrelsemöte, Försäkringskassan Karlstad
8 juni kl.09.00 -12.00  Förbundschefsmöte, Orangeriet
8 juni kl. 13.00-15.00   Projektledarmöte
26 juni kl.10.00-12.00 Styrgrupp ExperioWorkLab, Regionens hus