JobbTorg

JobbTorg startade på initiativ från JobbCenter, Arbetsmarknads och socialförvaltningen, Karlstad kommun i ett samarbete med Arbetsförmedlingen kring ungdomar från den dag de söker försörjningsstöd och/eller skriver in sig på Arbetsförmedlingen.

 

Syftet var att tidigt fånga ungdomarna och arbeta tillsammans med dem i avvaktan på att jobb- och utvecklingsgarantins inträde efter tre månaders inskrivning på Arbetsförmedlingen.

Steg 1 var att aktivera de ungdomar som sökte försörjningsstöd och steg 2 att alla som skrev in sig på Arbetsförmedlingen skulle delta.

 

Insatsen var mycket lyckad i samarbetet mellan kommun och förmedling. Ungdomarna kände sig sedda från dag 1 och det blev inget glapp i handläggningen i väntan på ungdomasgarantin. Många ungdomar slussades ut i studier och arbete via JobbTorg.

 

Förändringar i Árbetsförmedlingens uppdrag, via Regleringsbrevet, innebar, trots bra resultat, att förmedlingen var tvugna att omfördela resurser och JobbTorg avslutas.

 

Upparbetad metodik togs med i kommunens egna arbete och samverkan med Arbetsförmedlingen skedde i ordinarie arbete.

 

Slutrapport-JobbTorg-april-2011