Jämställdhet

Att arbeta med jämställdhet är grundläggande för Samspelets parter. Alla har det uppdraget inom sina respektive organisationer.
I propositionen till Finsam-lagstiftningen finns klart uttalat att jämställdhetsarbete ingår i förbundets uppdrag.

Ett övergripande mål för Samspelet är att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering till kvinnor och män i insatser finansierade av förbundet.
Samspelets styrelse har en handlingsplan för detta arbete.

Handlingsplan likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering 190208

 

För att öka kunskapen inom området jämställdhet har hitintills ett femtiotal personer inom Samspelet gått en fyradagars-utbildning inom Jämställdhet – Genus och Ledarskap

 

Genuskompassen  (mer information på underfliken)Är ett viktigt och enkelt verktyg att använda för att arbeta med jämställt och ställa samma fråga oavsett kön
Mer information finns på underfliken Genuskompassen

Andra arbetsmaterial finns hos Samspelet tex film, förslag på informativa filmer osv

 

Vill du veta mer?
kontakta förbundschef  meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se  054-540 50 44