Integrerad samverkan

Átt arbeta med integrerad samverkan innebär att satsa på mer långsiktigt arbete där samverkan blir den del i vardagens ordinarie arbete hos parterna.

Samverkan innebär att underlätta samarbetet mellan myndigheterna på så sätt att vi undanröjer de hinder som finns för samarbete.

 

Integrerad samverkan är en färdriktning och innehåller tre kännetecken.

Det är en uttalad samordningsstrategi som betonar långsiktighet och steg bort från det ensidiga fokus på ”projektandet” som alternativ strategi för att hantera samverkansfrågorna.

Den signalerar ett erkännande av, eller en önskan om, ett fördjupat tillstånd av samverkan mellan myndigheterna, både kulturellt och strukturellt.

Den kännetecknas vidare av organiseringar (ofta virtuella sådana) som utgår från individers behov, där myndigheter och samhälle anpassar sina insatser tillsammans med den enskilde.