Tidig rehabilitering i samverkan

Tidig rehabilitering i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, vården och kommunens IFO-enheter på Hammarö och i Grums är sedan 2021-01-01 implementerat i ordinarie arbete.

Ansvariga för TRIS-processen i Hammarö och Grums

Ansvarig för TRIS-processen på Hammarö är Kristin Sundgren. kristin.sundgren@hammaro.se

Ansvarig för TRIS-processen i Grums är Viktoria Brunåker viktoria.brunaker@grums.se

Den partsgemensamma styrgruppen finns kvar efter implementeringen.

Ansvarig på Hammarö; Ulrika Vitalis
Ansvarig i Grums; Pernilla Pettersson