Tidig rehabilitering i samverkan

Tidig rehabilitering i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, vården och kommunens IFO-enheter på Hammarö och i Grums kommer under detta år att införas i ordinarie arbetet.

Under åren 2017- 2020 bedrevs arbetet i projektform med en sammanhållande projektledare tillsammans med TRIS-teamet. TRIS innebär att personer samtycker till att TRIS-teamet genomlyser deras situation, tillsammans med dem själva, för att se möjligheter till hållbara lösningar.
Arbetssättet upplevs positivt av individen själv och av deltagande handläggare.

Försäkringskassan var en del i arbetet under projekttiden och finns nu som en resurs vid bokning av SAMSIP-möte tillsammans med den person samverkansinsatsen gäller.

Ansvariga för TRIS-processen i Hammarö och Grums

Ansvarig för TRIS-processen på Hammarö är Kristin Sundgren. kristin.sundgren@hammaro.se

Avsvarig för TRIS-processen i Grums är Viktoria Brunåker viktoria.brunaker@grums.se