samverkan nollplacerade-samspelet

Samverkansstruktur Nollplacerade

Gemensamma lösningar för personer vilka inte har rätt till sjukpenning.

Flera personer är sjukskrivna och, av olika anledningar saknar sjukpenninggrundande inkomst, SGI, och därmed direkt koppling till Försäkringskassan. Många behöver istället ansöka om försörjningsstöd från våra kommuner.

Idag finns svårigheter för att våra gemensamma resurser ska fungera på allra bästa sätt för den som är sjukskriven och inte har SGI.
Därför utreder vi, genom tjänstedesign, om det finns strukturella hinder som kan överlappas.
En myndighetsgemensam arbetsgrupp jobbar för att vi alla ska få ökad kunskap om våra myndigheters regelverk och förväntningar på varandra.

Målet är att framgent forma gemensamma hållbara strukturer för samordning mellan myndigheter och vården för sjukskrivna utan SGI (nollplacerade).

Arbetsgruppen leds av Camilla Holmberg och Meta Fredriksson-Monfelt

Kontaktpersoner för arbetsgruppen är:

Annika Noleryd, Öppenvård psykiatri
Linda Spets, Vårdcentralerna
Pernilla Mattsson, Försäkringskassan
Madelene Brunzell, Arbetsförmedlingen
Emma Kjesbo, Karlstads kommun
Kristin Sundgren, Hammarö kommun
Viktoria Brunåker, Grums kommun
Sanna Stålbro, Kristinehamns kommun
Camilla Nykvist, Stegen Karlstad