Horisont

Horisont finansierades av Samspelet under 2 år med start 2011-08
Projektet har implementerats inom Karlstad/Hammarö gymnasieförvaltning i samma omfattning som tidigare under hösten 2013, för att efter årsskiftet 2013/2014 utökas med fördubblad budget.

 

Horisonts målgrupp var ungdomar som av olika anledningar hade ofullständiga betyg från gymnasiet
Horisont gav möjlighet till den som var motiverad till att komma vidare!

 

Deltagare fick genom våra mentorer en bredare kunskap om olika  utbildningsmöjligheter samt orientering mot praktiskt arbete.
Det skedde på olika sätt; t.ex. föreläsningar, studiebesök, studiepraktik och yrkespraktik.
Den egna hälsan var grunden!
Verksamheten var ett samarbete mellan flera olika aktörer där Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Gymnasieförvaltningen, Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen tillsammans med Samspelet är huvudparter. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Karlstad, var projektägare och initiativtagare.

 

Horisont fanns till för den som var mellan 18- 29 år och bodde i Karlstad, Hammarö, Grums eller Kristinehamn

Målet var att bli bättre rustad att komma ut i arbetslivet.

 

Projektsamordnare
Cecilia Cekestrand
054- 540 53 47
cecilia.cekestrand@karlstad.se

 

Socioekonomiskt analys har gjorts av Horisont för första verksamhetsåret.
Utvärderingens namn är: Och alla dessa våra minsta.. Om unga människor på glid och utanförskapets pris i Karlstad
Utvärderare är nationalekonomen Ingvar Nilsson.

Analysen av Horisont sammanfattas på följande vis:
–  En enda ung människas långvariga utanförskap kan kosta mellan 10 och 15 Mkr
–  Projektet uppvisar långsiktiga socioekonomiska vinsterna totalt cirka 90 Mkr varav 50 Mkr utgörs av uteblivna offentliga kostnader.
Kommunens långsiktiga vinst uppgår till 14 Mkr
–  Om projektet endast leder till att 2 % av deltagarna, eller 1,6 personer, kommer in på arbetsmarknaden passerar man break even under mandatperioden och skapar en långsiktig vinst på 17 Mkr

Horisont ses som en utomordentligt lönsam affär både för samhället och enskilda aktörer, både på kort sikt och på lång sikt.
Att avstå från att aktivt arbeta med att rehabilitera denna målgrupp och se detta som en social investering i stället fören kostnad känns inte bara mänskligt tveksamt utan måste dessutom strida mot kommunallagens krav på god ekonomisk resurshållning ( I.NIlsson)

Länk

Socioekonomisk rapport Horisont

Slutversion verksamhetsbeskrivning Horisont mars -13