Genuskompassen

För att öka kvinnors och mäns möjligheter att närma sig studier och arbete på lika villkor behöver vi bryta de invanda mönster och förväntningar som ställs på individer utifrån kön.

 

Genuskompassen skall ses som ett stöd i det operativa arbetet med att arbeta jämställt med kvinnor och män i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Att alla, oavsett kön, får lika goda möjligheter utifrån individuella förutsättningar och inte utifrån kön. Ett enkelt sätt att börja göra detta är att tänka tvärt om. Ställ dig frågan, hade jag ställt samma fråga och dragit samma slutsats om personen hade motsatt kön?

 

Vi tänker  och hoppas att Genuskompassen bl a ska vara ett verktyg som påminner dig om att du har ställt samma frågor till individen oavsett kön. Att systematisera ditt arbete.

 

Utgångspunkten till Genuskompassen är det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

 

 

Genuskompassen_A5-170313

Genuskomp_forum_jamstalldhet_2018