Fyra spelare i ett lag

Samspelet är ett finansiellt samordningsförbund där Landstinget i Värmland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Karlstad, Kristinehamn, Hammarö och Grums kommun ingår som partners. De tre sistnämnda kommunerna ingår i Samspelet från och med 1 januari 2009

Syftet är att genom samordnad rehabilitering hjälpa människor som hamnat illa till på grund av sjukdom, arbetslöshet, familjeförhållanden eller något annat. När en partner uttömt sina egna möjligheter att hjälpa en människa fram till egen försörjning genom arbete eller studier kan Samspelet ta vid.

Verksamheten bedrivs i flera olika projekt för att på olika, individuella sätt, stötta människor med olika behov och bakgrund. Läs mer om projekten på Spelplaner.

Samspelet partners bekostar verksamheten gemensamt. Samspelet är en egen juridisk person. I styrelsen finns representanter från alla partners. Samspelets personal driver självständigt projekt, aktiviteter och samverkar med våra partners specialister, med arbetsgivare och skolor för att snabbast möjligt hjälpa deltagarna.

Finansiering
Styrelse
Personal
Vision & värderingar