Projekt Omställning

Omställning avslutades 190430 för att övergå i det Esf-finansierade projektet ExperioWorkLab

Finns kvar på aktuella insatser då slutrapport saknas

 

Sjukskrivningarna har under den senaste femårsperioden ökat kraftigt, främst inom psykiatriska diagnoser vilka särskilt drabbar kvinnor som arbetar i den offentliga sektorn med nära kontakt med individer.  I Värmland finns totalt ca 5 000 personer sjukskrivna.
Samtidigt finns en stark arbetsmarknad med svårigheter att tillgodose arbetsgivares behov av viss arbetskraft.I flera av den offentliga sektorns yrkesgrupper är det brist på arbetskraft. Många har en yrkesutbildning och kompetens som för tillfället inte kan användas i arbetslivet då vissa inte kommer kunna återgå i ordinarie arbetsuppgifter och riskerar långa sjukskrivningsperioder.

 

Syfte med projektet är att förstå vad som påverkar återgången i arbete under en sjukskrivningsperiod. Genom kunskap om hinder och drivkrafter, skapa strukturer hos samhällsaktörer som underlättar återgången i arbete där förmåga och kompetens tas tillvara, inom de yrken där arbetskraftsbristen är stor.
Målet för Omställning är att fler värmlänningar snabbare återgår i arbete samt att Arbetsgivare får arbetskraft med rätt kompetens.

 

Omställning är startade med ett pilotarbete inom Karlstad/Hammarö i uppstarten med en struktur för projektet med arbetsområde hela Värmland.
1 september startade Fas 3 där ett designteam ingår med representation från Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Landstinget
Projektägare är Försäkringskassan.
Jämställdhetsperspektivet är identifierat och en del i arbetet.

 

Projektledare Carl Hast 010-112 60 03
carl.hast@forsakringskassan.se

 

Slutrapport juni 2019 

Läs slutrapporten om arbete i Projekt Omställning file:///C:/Users/maft02/Downloads/Slutrapport-Projekt-Omst%C3%A4llning.pdf

 

 

 

Projektansökan  Projektide Projekt Omställning_180109_2