Förstärkt arbetsträning

Utredning av funktionsförmåga genom reella arbetsuppgifter kan ske i SolaReturens befintliga verksamhet med ett trettiotal stationer.
Behovsgruppen är personer som ofta ”snurrat runt” i olika åtgärder hos olika parter och som är i behov av extra stöd för att komma vidare mot arbetsmarknaden.

 

Metodiken är Supported Training/Supported Employment tillsammans med arbetsterapeutiska bedömningsinstrument där man med hjälp av SolaReturens arbetskonsulenter tränar i en trappfunktion i maximalt 12 veckor med avstämning efter 8 veckor.
Friskvård, pedagogiska verktyg och utökat praktikstöd är andra åtgärder, liksom jobbsökaraktiviteter, samhällskunskap och språkträning
Innan deltagande ska personen klara vara i aktivitet cirka 10 timmar per vecka.

 

Målet är att deltagande får sin funktionsförmåga utredd samt förutsättningar och verktyg för att komma ut på arbetsmarknaden, alternativt studera.

 

Platser köps av Arbetsförmedlingen och Samspelets kommuner utifrån kartlagt behov.

 

Karlstad kommun, IFA är projektägare och Enhetschef för SolaReturen är projektledare.
Framtagen metodik med kompetensen arbetsterapeut kommer, helt eller till viss del att implementeras i ordinarie arbete.
Beredningsgruppen är styrgrupp.

 

Projektledare; Ulf Lidström,  ulf.lidstrom@karlstad.se

Kontaktperson; Annelie Andersson, 054- 540 50 45, annelie.andersson2@karlstad.se

Arbetsterapeut; Britt Larsson, 054- 540 50 34, britt.larsson@karlstad.se

 

Broschyr Förstärkt arbetsträning 160912

Ansökan till Förstärkt arbetsträning inkl samtycke 160912

Förstärkt arbetsträning 160520