Försäkringsmedicinsk kompetens, FMK

Kompetenspåfyllnad inom det försäkringsmedicinska området för Samspelets parter genom olika seminarier och workshops under hösten till och med 31/1-16.

Syftet är att personer med försörjningsstöd får samma möjlighet till samordnad rehabilitering som andra, när arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom.
Läkarintyg är avgörande! De ska ge vägledande indikationer, enligt DFA-kedjan – diagnos- funktion- aktivitetsbegränsning, för rätt åtgärd.

 

Målen är en ökad kompetens inom försäkringsmedicin för bedömning av individens rehabiliteringsbehov samt att samarbetet kring personen, mellan myndigheterna, förbättras.
Metoder ska utvecklas mellan kommunens Socialtjänst, Ifa, och Försäkringskassan. Dessa ska testas och implementeras.
Framtagen metodik med ökad försäkringsmedicinsk kompetens och förändrat gemensamt arbetssätt, hos våra fyra parter,ska implementeras i parternas ordinarie arbete.

Workshops hålls på  IFA där “ärenden” bedöms utifrån behov av samordningsinsatser eller behov av att utreda möjligheten till annan ersättning.

Alla är  viktiga medaktörer för personens helhetslösning  med målet egen försörjning.

Styrgrupp är  beredningsgruppen. Projektägare; Anders Sjökvist, IFA Karlstad kommun.

 

PowerPoint-presentationer från föreläsningarna under hösten finns på Samspelets interna hemsida
Kolla även på www.forsakringskassan.se där finns mycket kunskap att hämta.

 

Projektledare, Karlstad kommun
Marie Ullenius  054- 540 50 82
marie.ullenius@karlstad.se

Försäkringskassan
Mats Magnusson 010-112 60 21
mats.magnusson@forsakringskassan.se

 

Slutrapport Försäkringsmedicinsk kompetensutveckling 160121

Seminarium försäkringsmedicin 150908