Kick Off för BIP

Beskaeftigelses Indikator Projektet (BIP) är en dansk forskningsstudie genomförd av Vaeksthusets Forskningscenter som bidragit till ökad kunskap om vilka indikatorer som skapar progression mot arbete, studier och självförsörjning för arbetslösa personer med komplex problematik.

Samspelet har tillsammans med Kristinehamns och Karlstads kommuner startat upp BIP arbete och det är därför viktigt att kunskap om arbetssättet sprids till förbundets medlemsparter.

Samordningsförbundet Halland är ett av flera förbund som redan börjat arbeta enligt de metoder som visat sig framgångsrika. Under denna eftermiddag kommer vi höra mer om studien och arbetet översatt i svensk kontext.

När: 11 oktober kl.13.00-16.00

Var: Zoom

Föreläsare: Fredrik Tågsjö och Samuel Grahn från Samordningsförbundet Halland tillsammans med Vaeksthuset i Danmark.

Anmälan senast 7 oktober via formuläret i vänster spalten.

Inbjudan Kick Off för BIP >>