Inbjudan till kick-off för BIP

Denna träff hålls av Camilla Holmberg, processledare i Samspelet och Emma Kjesbo, verksamhetsutvecklare inom Karlstad kommun och vänder sig till alla inom Samspelets parter som vill få en teoretisk genomgång av studien och inte tidigare har fått det. Vi kommer bland annat lyssna på en inspelad föreläsning av forskningschefen på Vaeksthuset, Charlotte Liebak-Hansen. Lugn, svensk text finns.

Ni som i det dagliga arbetet ska använda det skattningsverktyg som är framtaget utifrån BIP, kommer att erbjudas en utbildningsdag i verktyget den 20 oktober. För att ha en teoretisk grund om studien och dess resultat innan utbildningsdagen är det stor fördel att ha deltagit på denna kick-off.

Läs mer om kick-offen här >>

TID: Torsdagen den 6 oktober kl. 9.00-12.00
PLATS: Digitalt via Teams
ANMÄLAN GÖRS via Registreringslänken nedan