Esf-projekt Porten

Samspelet har, med Karlstad kommun som projektägare, beviljats drygt 9 Mkr i socialfondsmedel för projekt Porten.

 

Projekt Porten bygger på förstudie Arena vilken medfinansierades av Region Värmland.
Samverkan med näringslivet är A och O för framgång med arbetslivsinriktad rehabilitering vilket förstudien tydligt visat på.
Arbetsgivare, såväl offentliga som privata, vill vara med och göra skillnad för personer som idag inte har möjlighet att få ett arbete.
Porten erbjuder stöd till både arbetsgivare och deltagare vilket ger stora möjligheter till inträde på arbetsmarknaden.
Deltagarnas kompetens tas till vara vilket i sin tur berikar arbetsplatserna.
Porten kommer också att erbjuda utbildningsinsatser till bland andra handledare hos arbetsgivare.

 

Idag finns ett Porten som endast är för personer i åldern 18-29 år i Karlstad. Det nya projektet innebär att målgruppen utökas så att personer i åldern 18-61 år i kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn har möjlighet att delta.

 

Målet är att genom ökat samarbete med arbetsgivare möjliggöra för våra deltagare att få en hållbar framtid med egen försörjning.

 

Under september till december pågår planerings- och analysfas för att förbereda för mottagandet av deltagare från 1 jan 2016. Projektet avslutas i början av 2019.

 

Projektledare
Anette Gundahl Karlsson 054- 540 51 09 , anette.gundahl.karlsson@karlstad.se

Arbetsgivarkoordinator
Päivi Johansson 054-540 554 42, paivi.johansson@karlstad.se

 

 

ESF-ansökan Porten 150224

Protokoll Styrgrupp Porten 151120