Porten i Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn

Porten är ett Esf-projekt i Samspelets 4 kommuner och pågår från 2016-01-01 till 2018-12-31.
Avslutningsfasen är finansierad för tiden 2109-01-01 – 2019-03-31.

 

Slutrapporterna är nu klara

Projektledarens rapport Portens slutrapport 2019-05-15 När både människor och företag ska växa  

Utvärderarens rapport   Porten (extern utvärdering, summering)190405

Här kan du läsa om det lyckade arbetet i Esf-projekt Porten

Porten innehåller två delar:
1. Det är en arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män, 18 -61 år,  med dokumenterad funktionsnedsättning och en sammansatt problematik med arbetslöshet och/eller långtidssjukskrivning, vilka har behov av samordnade insatser för att öka sin anställningsbarhet, nå arbetsmarknaden och kunna få ett hållbart liv. Utlandsfödda är en prioriterad grupp.

2. Kompetensutvecklande insatser till Arbetsgivare, Deltagare och Personal i syfte att kunna bidra till ökad anställningsbarhet för deltagande kvinnor och män i arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Samspelet har tagit mycket tillvara av genomfört arbete. Bland annat finns både Jenny och Ulrica kvar inom Samspelet.
Andra delar är framtagen metodik, utvärdering med programteori, horisontella principer med  jämställdhet osv osv

 

Projektledare
Jenny Nordansjö, 010-488 24 16,    jenny.nordansjo@arbetsformedlingen.se

 

Arbetsgivarkoordinator
Ulrica Matthed, 054-540 54 42, 070-001 07 24  ulrica.matthed@karlstad.se

 

Arbetsförmedlande coacher
Anna Eriksson, 010-488 27 44,         anna.x.eriksson@arbetsformedlingen.se
Annelie Lindholm, 010-486 62 69,   annelie.lindholm@arbetsformedlingen.se
Anders Nilsson, 010- 487 12 06,       anders.j.nilsson@arbetsformedlingen.se

 

Folder_deltagare_vekt
Information Porten

Projektplan Porten 2015-12-09

ESF-ansökan Porten 150224