CSR Hållbarhet

CSR (Corporate Social Responsibility) är företags ansvarstagande för hur de påverkar samhället.
Hållbarhet handlar om att:
– vad vi gör idag spelar roll för hur världen kommer se ut i framtiden
– utgår från framtida människors behov.

Hållbarhet delas in i tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social.

Enligt Bruntlandrapporten är definitionen av hållbarhet:
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

 

I Värmland kommer fram till år 2022 att behövas 12 000 nya personer i anställning för att klara kompetensförsörjningen i länet och därmed fortsatt tillväxt.

Samspelet hjälper människor och företag att växa genom att matcha rätt person till rätt arbetsuppgifter. Att öppna upp din arbetsplats genom att erbjuda praktik till en person med funktionsvariation ger er ny kompetens som förstärker och/eller frigör värdefull tid för andra medarbetare, det vill säga – hjälp i ert arbete!! Och vem vet – kanske du upptäcker en medarbetare du inte kan vara utan? På så vis kan din verksamhet bli mer effektiv samtidigt som du bidrar till en ökad social hållbarhet genom att hjälpa en person med behov av stöd och anpassning att komma in i arbetslivet!

Förutom att du får ny kompetens till din verksamhet har forskning även visat att en organisation/arbetsgrupp med mångfald är mer innovation och kreativ än homogena grupper. Med mångfald menar vi allt som skiljer individer åt, exempelvis personlighet, kompetens, erfarenheter, ålder, kön och kultur.  En breddad rekrytering där du tar ett socialt ansvar kan också stärka ditt varumärke som arbetsgivare och företag, vilket kan vara av stor vikt i både rekryterings-och affärssammanhang.

 

Alla behövs för en tryggad hållbar framtid!

 

Mer information kan fås via Ulrica Matthed, arbetsgivarkoordinator  ulrica.matthed@karlstad.se
eller Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef  meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se