Avslutade utvärderade projekt/insatser

 

 

Samspelet har finansierat olika projekt/insatser för medborgare i våra kommuner
från och med december 2008.
Här finns både deltagarinsatser, strukturella insatser och förebyggande arbete.

 

Alla finns i menyraden nedan med sina respektive utvärderingar.

 

Av alla finansierade insatser har beräknas drygt 90 % medfört utveckling inom projektägares och/eller parternas ordinarie arbetssätt.
Finns ett projekt där ingen del av projektet, som fick avslutas i förtid, har anammats hos någon part.
Någon insats har helt implementerats och utökat.
Flera finns som grund i Regionala och Nationella pågående eller avslutade Esf-projekt