Arena – en förstudie

Kompetenshöjning genom kompetensmatchning

 

Samspelet har beviljats 150 000 kr av Region Värmland i syfte att under 2014 göra en förstudie gällande möjligheter att etablera  kontakter med arbetsgivare, inom både offentlig och privat sektor.

 

Arena harmonierar med 3 av Värmlandsstrategins 4 huvudområden;
Livskvalitet för alla, Höjd kompetens på alla nivåer samt Fler och starkare företag.
Huvudfokus är kompetenshöjning genom kompetensmatchning.

 

Arena kommer innebära att:
-På ett systematiskt sätt kunna etablera kontakter med arbetsgivare för att skapa arenor för dialog om arbetsgivares behov av arbetskraft  tillsammans med Samspelets deltagares behov av prövning/praktik/arbete. Detta för att möjliggöra ett mottagande av samhällets “dolda arbetskraft”  som idag inte når arbetsmarknaden.
– Undersöka företagens behov av kompetensutveckling samt utifrån identifierade behov utarbeta kompetenshöjande åtgärder som t.ex. föreläsningar och handledarutbildning.
– Strategiskt kunna påverka attityder och bemötande internt hos Samspelet och dess parter samt i det externa arbetet med involverade parter.

 

Lättläst Slutrapport Förstudie Arena 150521

Slutrapport Förstudie Arena 150226

 

Projektledare
Päivi Johansson 054- 540 52 42
paivi.johansson@karlstad.se

Trädgårdsgatan 1A, 652 26 Karlstad

 

Länkar
Projektplan ARENA