Arbetsgivare

Våga göra annorlunda – “Risken” är att fler får jobb!

Hos Samspelet finns medborgare i Din kommun som, av olika anledningar, idag står utanför arbetsmarknaden.

Behöver du viss förstärkning men saknar just nu ekonomiska resurser? I Samspelet har vi kontakt med män och kvinnor som vill jobba och som kanske besitter den kompetens just ditt företag behöver? Samarbete med Samspelet ger dig tillgång till ny kompetens med fördjupad handledning och  anställningsstöd vid rekrytering samtidigt som ditt företag hjälper människor in på arbetsmarknaden. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Genom ett samarbete med Samspelet kan Ditt företag vara med och stödja människor in i arbetslivet och det sociala sammanhanget.

 

Informationsbroschyrer

Samspelet arbetsplatsen

Samspelets Företagsbroschyr

Information om Stegen 190818

 

 

Är Du och Ditt företag intresserat av att samarbeta med Samspelet?

Kontaktpersoner
Ulrica Matthed, Arbetsgivarkoordinator
054-540 54 42   070-001 07 24
ulrica.matthed@karlstad.se

 

Meta Fredriksson-Monfelt, Förbundschef
054-540 50 44  meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se