Vi hjälper människor och företag att växa

Vill du som arbetsgivare förena affärsnytta med samhällsansvar?

Samspelet ´s finansierade insatser; Stegen Karlstad, Stegen Kristinehamn och LärVuxLärling hjälper människor och företag att växa genom att matcha rätt person till rätt arbetsuppgift och rätt miljö.
Insatsernas deltagande vill få en chans att vara en del i samhället samt visa vad de kan bidra med genom en arbetsprövning eller praktik.
Med lite extra stöd kan hen bli en ovärderlig tillgång i ett team/ en arbetsgrupp och frigöra värdefull tid för andra medarbetare. Som arbetsgivare får du möjlighet till extra förstärkning och hjälper samtidigt en person att komma närmare arbetslivet – och det är en win-win för personen, företaget och samhället.

Samverkans fördelar

Genom samverkan med Samspelet´s finansierade insatser är du som arbetsgivare med och hjälper människor in i arbetslivet och det sociala sammanhanget. Du får även en mängd positiva effekter som kan få ditt företag eller din organisation att växa.

Det skapas utvecklings- och tillväxtmöjligheter genom:

  • Socialt engagemang som med små insatser stärker företagets/organisationens varumärke
  • Möjligheten att se och pröva kompetensen hos den du erbjuder arbetsprövning/praktik
  • Tillgång till kompetent personal från medarbetare i insatserna under tiden i samarbetet
  • Handledning och kontinuerlig uppföljning under tiden
  • Integrerad mångfald i arbetslivet och på arbetsplatsen
  • En organisation som speglar och stärker samhällsinvånarna
  • Ökad kunskap och förståelse för en grupp kunder/konsumenter