Här kommer information om digitala föreläsningar som erbjuds inom ramen för ESF-projektet Lärande och utveckling finansiell samordning.

Inbjudan till en digital föreläsning av Åsa Kadowaki, ”Beteendemedicin – Hjälpa utan att stjälpa”. 

29 april kl. 13.15-15.15. Sista dag för anmälan 24 april. 

Föreläsningen kommer att spelas in och finnas att se i efterhand under ca 2 månader.

Anmälan: https://varmlandsprojektparaply.se/event/digital-forelasning-asa-kadowaki-leg-lakare-specialist-i-psykiatri-leg-kbt-terapeut/ 

Inbjudan digital informationsföreläsning om Trisam – Tidig Rehabilitering i Samverkan, Gävleborgs län. 

13 maj kl. 13.15-14.15. Sista anmälningsdag är 6 maj.

Föreläsningen kommer att spelas in och finnas att se i efterhand under ca 2 månader.

Anmälan: https://varmlandsprojektparaply.se/event/digital-informationsforelasning-om-trisam-tidig-rehabilitering-i-samverkan/  

Inbjudan till digital föreläsning med efterföljande dialog kring normer, utanförskap, hbtqi och bemötande. 

21/5 kl. 13.15-16.15. Sista dag för anmälan är 15 maj.

Anmälan: https://varmlandsprojektparaply.se/event/digital-forelasning-om-normer-utanforskap-hbtqi-och-bemotande-agneta-tynander/

Inbjudan till digital föreläsning av Klara Hussénius om diskriminering i handläggning av ekonomiskt bistånd, med efterföljande dialog.

28 maj kl. 13.00-15.00. Sista anmälningsdag är 23 maj.

Föreläsningsdelen kommer att spelas in och finnas att se i efterhand under ca en veckas tid.

Anmälan: https://varmlandsprojektparaply.se/event/digital-forelasning-med-efterfoljande-dialog-klara-hussenius/ 

Inbjudan till digitalt seminarium runt brukarinvolvering.

Den 31 maj kl. 10.00-11.30, anmälan senast 15 maj

Viktor Johansson, Drivhuset för unga, Åmål kommun 

Lisa Holmquist, Familjecentralen, Åmål kommun 

Therese Olsson, Brukarinflytelsesamordnare, Region Dalarna 

Sofia Rudman-Palm, Vårdenhetschef/Vårdutvecklare, Region Gävleborg,

Den 10 juni kl. 10.00-11.30, anmälan senast 15 maj

Sofia Groth, projektsamordnare, Hudiksvalls kommun 

Malin Sommarsjö, processledare Ludvika kommun 

Mia Johansson, utvecklingschef Karlstad kommun

Anmälan: https://varmlandsprojektparaply.se/event/digitalt-seminarium-runt-brukarinvolvering/