Vision & värderingar

Vår vision är att alla medborgare i Samspelets kommuner ska komma tillbaka till studier och/eller arbete! Samspelet ger deltagare i projekt och aktiviteter tillgång till samordnad och verksam rehabilitering.

Inom Samspelet arbetar vi alltid tillsammans – våra partner, vår personal och våra deltagare – för att utveckla varje deltagares starka sidor!

Vi vet att alla som får rätt stöd både kan och vill lyckas. Inom Samspelet ska rymmas både förebyggande och rehabiliterande aktiviteter. Oavsett projekt och aktivitet ska vi utgå från varje deltagares individuella behov, även om många aktiviteter genomförs i grupp.

Genom att Samspelet bygger på att vi alla arbetar tillsammans för att individen ska närma sig målen kan vi behålla en sund helhetssyn på deltagarna och deras behov och möjligheter.

Finansiering
Styrelse
Personal
Vision & värderingar