Styrelsen

Samspelet är ett finansiellt samordningsförbund och därmed en egen juridisk person. I Samspelets styrelse finns representanter från alla partners. Styrelsen beslutar om mål, riktlinjer och budget.

Styrelsen utser en ansvarig tjänsteman/förbundschef som ansvarar för den dagliga verksamheten tillsammans med annan personal som anställs i de olika projekten och aktiviteterna. Den ansvariga tjänstemannen/förbundschefen har till sin hjälp en beredningsgrupp med representanter från alla partners.

För att maximera effektiv samverkan och förankra Samspelets aktiviteter och projekt hos alla inblandade finns flera samrådsgrupper.Samspelets styrelse 2010

Hans Bäckfalk, Hammarö kommun, ordförande
Monica Klar, Försäkringskassan, Vice Ordförande
Marie-Helen Lindström, Försäkringskassan ersättare
Kent Carlson, Hammarö kommun, ersättare
Ingela Wretling, Karlstads kommun,
Per-Samuel Nisser, Karlstads kommun, ersättare
Mats Sandström, Landstinget,
Lena Rudner, Landstinget, ersättare
Lena Hertzberg Arbetsförmedlingen, ledamot
Elisabeth Nilsson, Arbetsförmedlingen, ersättare
Mariana Kleven Möllberg, Grums kommun, ledamot
Crispin Hultkrantz, Grums kommun, ersättare
Naeimy Blucher Johansson, Kristinehamns kommun, ledamot
Lars Johansson, Kristinehamns kommun, ersättare

Finansiering
Styrelse
Personal
Vision & värderingar