Verksamhetsplan

Styrelsen beslutar, senats den 30 november, verksamhetsplanen för kommande år.
Verksamhetsplanen baseras utifrån kommande års budget i kombination med beslutade projekt.
Beredningsgruppen liksom projektägare och projektledare är delaktiga i framtagandet av planen.

 

 

Verksamhetsplan 2017 med budget antagen 2016-11-18