TRIS Hammarö

TRIS är ingen rehabiliteringsinsats utan en struktur och organisation för rehabiliterings-samverkan mellan parterna Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Hammarö kommun.

 

Syftet är att skapa ett effektivt stöd till individen där rehabiliteringsbehovet blir utrett och aktiviteter samordnade så att individen får rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt.

Ett annat syfte är att  kvalitetssäkra samverkan mellan parterna och ta fram former för och arbeta med avvikelsehantering när det gäller SAMSIP med målsättningen att nå en mer integrerad individfokuserad samverkan.
Målsättningen är att ta fram en struktur och organisation för rehabiliterings-samverkan i Värmland och att ta fram en struktur för kvalitetssäkring av samverkan.
TRIS ger snabbare kontaktvägar, smidigare flöden och minskar handläggningstider. Det ger sist men inte minst ökad kompetens, bättre kunskap om varandras roller och uppdrag som ger ökat förtroende i samarbetet.

 

Hammarö kommun, projektägare, kommer tillsätta en person på heltid som länk till TRIS-teamet där parterna bidrar med en namngiven person för teamets möten kopplade till Vårdcentralens befintliga arbete i RG-teamet där Rehab.koordinatorn ingår.

 

TRIS-samordnare

Kristin Sundgren  e.post: kristin.sundgren@hammaro.se 

054- 51 53 41,  073-035 11 43

 

Vill du veta vilka olika möjligheter som finns på Hammarö till aktivitet?  Klicka på Aktivitetsbladet!

Aktivitetsblad Hammarö

 

Dokumentation från TRIS-release 170517
TRIS 17 maj
TRIS release 17 maj

 

Ansökan om finansiering av insats Hammarö kommun 2016 vers. 2