TRIS Hammarö Grums

TRIS är ingen rehabiliteringsinsats utan en samverkansstruktur och organisation för

rehabiliteringsverksamhet mellan Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

samt kommunerna Hammarö och Grums

 

Syftet är att skapa ett effektivt stöd så att rehabiliteringsbehovet blir utrett så att individen får samordning med rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt.

Ett annat syfte är att  kvalitetssäkra samverkan mellan parterna och ta fram former för och arbeta med avvikelsehantering när det gäller SAMSIP med målsättningen att nå en mer integrerad individfokuserad samverkan.
Målsättningen är att ta fram en struktur och organisation för rehabiliteringssamverkan i Värmland och att ta fram en struktur för kvalitetssäkring av samverkan.
TRIS ger snabbare kontaktvägar, smidigare flöden och minskar handläggningstider. Det ger sist men inte minst ökad kompetens, bättre kunskap om varandras roller och uppdrag som ger ökat förtroende i samarbetet.

I TRIS arbetar en TRIS-samordnare på heltid.

Till samordnarens hjälp finns ett partssammansatt TRIS-team på Hammarö och ett i Grums.

TRIS-samordnare

Kristin Sundgren  e.post: kristin.sundgren@hammaro.se 

054- 51 53 41,  073-035 11 43

 

Aktuella dokument

Broschyr TRIS HammaröGrums 180910
Samtycke-TRIS-180924
Aktualisering deltagande TRIS 180924
Avvikelseanmalan-SAMSIP
Styrgruppens sammansättning där projektledaren är föredragande
Ulrika Vitalis, IFO Hammarö kommun, projektägare
Stefan Eriksson, AME Grums kommun, projektägare
Pernilla Pettersson, IFO Grums
Åsa Wahlen, Vårdcentralen Skoghall
Gunilla Jonasson, Vårdcentralen Grums
Eva Sundin, Öppenvård psykiatri Karlstad
Ann-Britt Bornetjärn, Öppenvård psykiatri Grums
Kajsa Fredin, Arbetsförmedlingen
Peter Stenebjer, Försäkringskassan
Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef