Stegen Kristinehamn

Är du 18 år eller äldre och har en psykisk, fysisk och/eller social problematik som innebär svårigheter för dig att kunna få ett arbete alternativt att kunna studera?
Har du behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, från minst två parter, för att uppnå egen försörjning?
I Samspelets Stegen finns möjlighet till samordnade insatser för att stödja Dig mot egen försörjning.
Din individulla plan mot målet egen försörjning är styrande i de individulla aktiviteter och gruppaktiviteter som kan erbjudas.
Var tredje månad bedöms om en stegförflyttning skett. Stegförflyttningen är avgörande för Din tid i verksamheten.

Målet att Du ska komma ut i arbete alternativt börja studera.
Din egen motivering är förutsättningen för Din möjlighet att nå Ditt mål.

I Stegen finns möjlighet att få tillgång till:

• Olika aktiviteter speciellt inom området hälsa
• Coaching
• Utredningar
• Bedömning av arbetsförmåga
• Arbetsträning /praktik


Projektsamordnare

Camilla Holmberg, 010-488 16 22    camilla.holmberg@arbetsformedlingen.se

Samordnare
Ida Johnsson 010-112 68 60              ida.johnsson@forsakringskassan.se

Besöksadress: Kvadraten Mariebergsområdet

 

 

Länk
Ansökan m samtycke delta i Stegen 180924
Intresseanmälan-Stegen-Kristinehamn
Broschyr Stegen Kristinehamn 161029