Stegen Karlstad

Stegen är till för dig som är motiverad och behöver samordnat stöd av flera myndigheter för att komma ut i, eller återgå till, studier eller arbete.

Du ska vara i arbetsför ålder, 18 -61 år. Om kö har personer under 40 år företräde.

 

I Stegen finns representanter från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstingets psykiatri för effektiv samordning utifrån dina behov. Vi utgår från din förmåga!
Syftet är ett ökat välbefinnande med målet egen försörjning genom arbete eller studier.
Tillsammans ser vi till dina starka sidor och vi gör en planering för hur du kan nå dina delmål och mål. Dessa följs upp regelbundet med dig och inblandade myndigheter.
Steg-förflyttningen avgör hur länge du deltar i Stegen.

För att på bästa möjliga sätt kunna stödja ditt individuella behov av insatser i ett led att uppnå en ökad arbetsförmåga, skräddarsys olika aktiviteter som till exempel

  • En bra start på dagen!
  • Aktiviteter för att stärka självkänsla och självförtroende
  • Olika kreativa aktiviteter
  • Coachande samtal och Jobbcoaching
  • Hälso- och friskvårdsaktiviteter
  • Arbetsträning, prövning och praktik med bland annat Samspelet på arbetsplatsen

 

Projektledare
Caroline Elfman 010-112 68 57             caroline.elfman@forsakringskassan.se

Samordnare
Anna-Karin Cederlöv 054- 540 50 41  anna-karin.cederlov@karlstad.se
Camilla Nykvist          054- 540 84 87  camilla.nykvist@karlstad.se
Helen Karlsson          010-486 53 57    helen.t.karlsson@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlare
Madelene Brunzell 010- 488 43 99     madelene.brunzell@arbetsformedlingen.se

 

Besöksadress; Trädgårdsgatan 1 A Karlstad

 

Länkar

Rutiner Stegen Karlstad 180306
Information om Nya Stegen Karlstad 170922
   Stegen KAPA 170925
Broschyr Stegen Karlstad 180815
Ansökan m samtycke delta i Stegen 180924