Stegen Karlstad

Stegen är till för dig som är motiverad och behöver samordnat stöd av flera myndigheter för att komma ut i, eller återgå till, studier eller arbete.

Du ska vara i arbetsför ålder, 18 -61 år.

 

I Stegen finns representanter från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Regionens öppenvård psykiatri för effektiv samordning utifrån dina behov. Vi utgår från din förmåga!
Syftet är ett ökat välbefinnande med målet egen försörjning genom arbete eller studier.
Tillsammans ser vi till dina starka sidor och vi gör en planering för hur du kan nå dina delmål och mål. Dessa följs upp regelbundet med dig och inblandade myndigheter.
Steg-förflyttningen avgör hur länge du deltar i Stegen.

För att på bästa möjliga sätt kunna stödja ditt individuella behov av insatser i ett led att uppnå en ökad arbetsförmåga, skräddarsys olika aktiviteter som till exempel

  • En bra start på dagen!
  • Aktiviteter för att stärka självkänsla och självförtroende
  • Olika kreativa aktiviteter
  • Coachande samtal och Jobbcoaching
  • Hälso- och friskvårdsaktiviteter
  • Arbetsträning, prövning och praktik med bland annat Samspelet på arbetsplatsen

 

Projektledare
Caroline Elfman 054- 540 51 18             caroline.elfman@karlstad.se

Samordnare
Anna-Karin Cederlöv 054- 540 50 41  anna-karin.cederlov@karlstad.se
Camilla Nykvist          054- 540 84 87  camilla.nykvist@karlstad.se
Kristina Andersson    054-61 41 50      kristina.andersson2@regionvarmland.se
Madelene Brunzell 010- 488 43 99     madelene.brunzell@arbetsformedlingen.se

Arbetsterapeut
Siv Runnerström    0550-883 97        siv.runnerstrom@kristinehamn.se

 

Besöksadress; Trädgårdsgatan 1 A Karlstad

 

Länkar
Broschyr Stegen Karlstad 190603
Rutiner Stegen Karlstad 190328 + 190603
Nya rutiner SAMSIP-möten och Stegen 191015
Stegens KAPA -metodik 190402

Ansökan m samtycke delta i Stegen 180924
Intresseanmälan-Stegen-Karlstad

 

 

Styrgruppens sammansättning där projektledaren är föredragande
Malin Rådman, IFA Karlstad kommun, projektägare
Ulrika Gullberg, Öppenvård Psykiatri
Tomas Björnson, Arbetsförmedlingen
Peter Stenebjer, Försäkringskassan
Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef