Stegen Karlstad

Stegen är till för dig som är motiverad och behöver samordnat stöd av flera myndigheter för att komma ut i, eller återgå till, studier eller arbete.

Du ska vara i arbetsför ålder, 18 -61 år. Om kö har personer under 40 år företräde.

 

I Stegen finns representanter från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstingets psykiatri för att arbeta effektivt med samordning , utifrån dina behov.
Vi utgår från din förmåga!
Syftet är ett ökat välbefinnande med målet egen försörjning genom arbete eller studier.

 

För att på bästa möjliga sätt kunna stödja ditt individuella behov av insatser i ett led att uppnå en ökad arbetsförmåga, skräddarsys olika aktiviteter.

 

Tillsammans ser vi till dina starka sidor och vi gör en planering för hur du kan nå dina delmål och mål. Dessa följs upp regelbundet med dig och inblandade myndigheter.
Steg-förflyttningen avgör hur länge du deltar i Stegen.

 

I Stegen finns möjlighet att få tillgång till:

  • Aktiviteter för att stärka självkänsla och självförtroende
  • Olika kreativa aktviteter
  • Mindfulness, meditation
  • Samtalsstöd
  • Hälso- och friskvårdsaktiviteter
  • Jobbcoaching
  • Utredningar
  • Arbetsträning, prövning och praktik

 

Projekt- och processledare
Jennie Holmberg 054- 540 51 31
jennie.holmberg@karlstad.se
Trädgårdsgatan 1 A, 652 26 Karlstad

 

Länkar

AKTUELLT 170925  Information om Nya Stegen Karlstad 170922   Stegen KAPA 170925
Broschyr Stegen Kd 170309
Ansökan-med-samtycke-om-att-delta-i-Stegen-161010
Intresseanmälan-Stegen-Karlstad
Samspelets Metodik och arbetsprocess 141014