SkaparKraft

En estetiskt och hälsofrämjande kurs i lugn och tillåtande miljö
på Kristinehamns Folkhögskola

 

Syftet är att Du ska få möjlighet, att under ordnade former, prova olika estetiska och hälsofrämjande aktiviteter tillsammans med viss samhällsorientering.

 

Exempel på aktiviteter är bland annat:
Musik, Bild/konsthantverk, Film och drama, Hälsa och friskvård

 

Målet är att du efter avslutad kurs ska uppleva ökat välbefinnande och ökad motivation till nästa steg mot studier eller arbete.

 

Start 1 september 2019
Möjlighet till studiebesök finns redan från maj månad och bokas via din handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller din behandlare på Vårdcentral eller inom Psykiatrin.

 

Är du intresserad?
Prata med din handläggare/behandlare för möjlighet till studiebesök
Din handläggare/behandlare finns med under tiden du deltar i kursen.

 

Projektledare:
Miriam Götborg  070-294 34 57
miriam.gotborg@regionvarmland.se

 

Länkar
Skaparkraft broschyr 2019

 

Styrgruppens sammansättning där projektledaren är föredragande
Veronica Andersson, Kristinehamns kommun Projektägare
Anne Söderman, Kristinehamns kommun, IFO
Peter Stenebjer, Försäkringskassan
Louise Lidman, Arbetsförmedlingen
Ingela Thoresson, Öppenvård psykiatri
Sven Holmberg, Vårdcentralen Vintergatan  Capio
Gerda Geiborg Larsson, Regionens vårdcentral
Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef