Samspelets syfte

Samordningsförbundet Samspelet svarar för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Värmland  och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn.

 

Syftet med förbundet är att, genom finansiell samordning;
– underlätta och förbättra möjligheter för människor i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att få stöd att kunna förbättra sin förmåga och hitta möjligheter att utföra förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning

– underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Region Värmland och kommuner

– främja samverkan och samordning mellan parterna inom rehabiliteringsområdet. Åtgärderna anpassas efter lokala förhållanden i våra fyra kommuner.