Om Samspelet

Samspelets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Värmland och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn.
Medlemmarna äger Samspelet.

 

Medlemmarna, parterna, bekostar Samspelets verksamhet gemensamt, enligt beslutad fördelning.

 

Samspelets styrelse är en egen juridisk person.

 

I förbundets styrelse finns representanter från alla parter.
Förbundsordningen styr arbetet.

 

Projekt/insatser och aktiviteter drivs alltid gemensamt genom våra parter, myndigheter, för att på bästa möjliga sätt , med gemensam kompetens,
stödja människor med olika behov och bakgrund till ett ökat välbefinnande med målet egen försörjning genom arbete eller studier.