Om Samspelet

Samspelets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn.
Medlemmarna äger Samspelet.

 

Medlemmarna, parterna, bekostar Samspelets verksamhet gemensamt, enligt beslutad fördelning.

 

Samspelets styrelse är en egen juridisk person.

 

I förbundets styrelse finns representanter från alla parter.
Förbundsordningen styr arbetet.

 

Projekt/insatser och aktiviteter drivs alltid gemensamt genom våra parter, myndigheter, för att på bästa möjliga sätt , med gemensam kompetens,
stödja människor med olika behov och bakgrund till ett ökat välbefinnande med målet egen försörjning genom arbete eller studier.