SAMSIP

Samspelets samordnade individuella plan

Att tidigt identifiera behov av samordning innebär stora vinster för den person det gäller och för samhället.

Samspelet arbetar därför med SAMSIP – en samordnad individuell plan som ska initieras tidigt av ansvarig handläggare eller av personen själv.
SAMSIP tydliggör involverade parters ansvar i en gemensam plan utifrån ett helhetstänk.

 

Alla parter inom Samspelet kommer från hösten 2107 att ha SAMSIP-ombud för att underlätta att alla får kompetens inom området.
Du kan läsa mer i filen Utvecklingsplan SAMSIP nedan.

Avvikelseanmälan ska användas av parterna när inte samverkan fungerar som tänkt, tex deltagande i planerat möte osv.
Syftet är inte att hänga ut någon utan för att påvisa brister i samverkan som behöver åtgärdas.
se filen avvikelseanmälan.

 

Här kan du se vikten av samordning för en helhetslösning

 

 

Information till Dig som ska få en SAMSIP 161109
Rutiner och Vägledning för SAMSIP 161109
Samtycke-SAMSIP-180924
Kallelse-till-SAMSIP
Samspelets-samordnade-individuella-plan-SAMSIP

Uppfoljning-av-och-med-SAMSIP

Avvikelseanmalan-SAMSIP

Utvecklingsplan SAMSIP 170512

 

Karta Arbetsprocess SAMSIP 170809