Lediga jobb

Här publiceras lediga jobb inom ramen för Samspelet!

 

De jobb som publiceras  kräver att du redan har en anställning hos någon av Samspelets parter (Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Landstinget eller i kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn).

Det innebär att du har kvar din basanställning under tiden du arbetar i en finansierad insats/projekt.

 

TRIS-samordnare i Grums 50%   https://www.arbetsformedlingen.se/Tjanster/Arbetssokande/Platsbanken/annonser/7519749

TRIS står för Tidig Rehabilitering I Samverkan och våra parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting

Arbetet innebär att du ska vara den sammanhållande länken så att personer i behov av samordning får rätt insats i rätt tid av rätt parter. Uppdraget innebär frekvent samarbete med TRIS-teamet med handläggarrepresentanter från parterna. Koppling finns till vårdcentralens medicinska bedömningsteam, där du företräder personer utan arbetsgivare.

Tillträde inom kort