KUPO

KUPO – kompetensutveckling inom psykisk ohälsa för offentliga arbetsgivare 160501-170630

 

Projekt KUPO, baserat på projekt KUR, är nu avslutat (juli 2017)

Projektet har tagit fram olika material för chefer att använda i syfte att tidigt uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa samt material att använda för att få tillbaka personer med psykisk ohälsa i arbetet.

Nedan finner du Slutrapporten samt de olika bilagorna.

Materialet finns även på www. liv.se/psykiskohalsakunskap.se samt www.finsamvarmland.com

 

Slutrapport KUPO

KUPO – Handledarmaterial
KUPO politik och ledning
KUPO tillfälle 1 – underlag självinsiktsövning
KUPO tillfälle 1 – underlag workshop (A3)
KUPO tillfälle 2 – underlag samtalsövningar
KUPO tillfälle 2 – underlag utvärdering
KUPO utbildningsmaterial för chefer

 

 

 

Spridningskonferens om KUPO!
Scandic Arvika 170522 och Karolinen Karlstad 170530

Här kan du hämta de presentationer som framfördes på konferensen

Presentation KUPO konferens_maj 2017
Presentation Torsby kommun
Ekonomiska vinster med tidiga insatser vid psykisk ohälsa_föreläsning Johan Rudborg_maj 2017

 

 

Utgångspunkten för KUPO är den av Finsamförbunden i Värmland finansierade ”Kompetensutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa”. Slutrapporten finns som bilaga nederst på denna sida.

KUPO är en förebyggande åtgärd riktad till offentliga arbetsgivare.
Kartläggning av sjukfrånvaro liksom kartläggning av medarbetares och chefers behov av ökad kompetens är grunden i projektet.

 

Syftet med KUPO är att tillvarata och sprida insikter från det tidigare finansierade projektet samt koordinera insatser som flera arbetsgivare har behov av.

 

Målet är kartläggningar samt metoder för att chefer ska uppleva en ökad kunskapsnivå , får metoder och verktyg för att genom det, på kort sikt, minska sjukfrånvaron hos involverad arbetsgivare.

 

Identifierade arbetsgivare är landstinget samt kommunerna Torsby, Forshaga, Arvika, Eda, Kristinehamn och Karlstad.
En arbetsgrupp kommer vara  paraplyorganisation där varje lokal representant ansvarar för att arbetet bedrivs inom sin kommun respektive landstinget.

 

Styrgruppen består av representanter från Försäkringskassan, Landstinget och någon av de involverade kommunerna.

 

Projektledare är Sofia Axelsson, Försäkringskassan   sofia.axelsson@forsakringskassan.se

 

Delrapport KUPO 161214

KUPO_160527

 

Slutrapport_psykisk ohälsa Värmland 2015