Kalender

September

23 sept  09-11 SAMSIP-ombudsträff Karlstad

24 sept  12-16 Besök från Finsam Karlskoga/Degerfors

25 sept 09-12 Stormöte Insikt

26 sept Basutbildning Våld i nära relationer, Göteborg

26 spet  13.30 -16 Samspelardagen för arbetsgivare,  Plaza Karlstad

30 sept 13-16 Projektledarmöte

 

Oktober

1 okt  0930-1030 Presidiemöte

2 okt TRIS-nätverk SKL Stockholm

3 okt 13-16 Beredningsgrupp, Orangeriet

3-4 okt JGL-utbildning för styrelseledamöter, Dömle

10 okt  09-12 Metodutbildning Våld i Nära relationer Stockholm, operativ personal
10 okt  13-16 Strategier Våld i nära relationer Stockholm, operativ personal samt förbundsledning

10 okt  13-17 Idekonferens IOP, Region Värmland

11 okt  09-15 Spridningskonferens om användarinvolvering/tjänstedesign i projekt Insikt och Omställning för chefer och ledamöter Värmland/Dal Elite, Karlstad

11 okt  0830-12 CSR Hållbart Värmland Halvdagsutbildning, Orangeriet se  ovan

14 okt   13.30 -16.00 FinsamVärmland/Dal och Öppenvården, Regionens hus

15 okt 0745- 09.00 CSR Hållbart Värmland Rädda världen och tjäna pengar

16 okt 09-12 Ökad kompetens om Finsam och Samspelet för ledamöter, chefer och medarbetare

18 okt  10-12 Styrgrupp ExperioWorkLab, Regionens hus

18 okt  13-16 Samspelets styrelsemöte, Orangeriet

22-23 okt Förbundschefsdagar Stockholm

25 okt  09-12 Ägar-/medlemssamråd för Finsam Värmland, Arbetsförmedlingen plan 2

29-30 okt NNS Finsam konferens Stockholm

 

November

4 nov 13-16 Styrgrupp TRIS Hammarö/Grums, Orangeriet

7 nov  0830-13.00 CSR Hållbart Värmland Hållbarhetsdagen i Karlstad

7 nov  13-14 Lokal samverkansgrupp Karlstad, Orangeriet
7 nov  14-15 Styrgrupp Stegen Karlstad, Orangeriet

11 nov  10-11 Lokal samverkansgrupp Kristinehamn med styrgrupp SkaparKraft
11 nov  11-12 Styrgrupp Stegen Kristinehamn

12 nov 13-14 Presidiemöte

13 nov  09-12 Förbundschefsträff Finsam Värmland/Dal Orangeriet

14 nov  13-16 Beredningsgrupp, Orangeriet

14-15 nov JGL-utbildning Styrelsen på Dömle

15 nov 10-12 Styrgrupp ExperioWorkLab, Regionens hus

18 nov 13-16 Projektledarmöte, Orangeriet

27 nov 09-16 IOP-konferens Regionen

28 nov  0830-16 Kompetensutvecklingsdag för chefer och medarbetare inom Samspelet, Elite

29 nov 13-16 Styrelsemöte, Orangeriet

 

December

2 dec Utvecklingsgruppen Indikatorsarbete Stockholm

3 dec  1530 CSR Hållbart Värmland Glöggmigel

20 dec 10-12 Styrgruppsmöte ExperioWorkLab Regionens hus