Kalender

 

26 april Styrelsemöte kl 13-16 Orangeriet

 

29 april TRIS Styrgrupp Online-uppföljning 13-14

 

2 maj   Projektledarmöte kl 14-16 Orangeriet

 

6 maj  SAMSIP-ombudsträff Karlstad kl 10-12 Orangeriet

 

8 maj   Frukostmöte för arbetsgivare kl 0730-0900  Orangeriet

 

9-10 maj Utbildning innovationsguiden Region Värmland

 

13 maj Styrgrupp Stegen Krhmn  samt lokal samverkansgrupp inkl SkaparKraft Arbetsförmedlingen Kristinehamn kl 10-12

Styrgrupp Stegen Karlstad samt lokal samverkansgrupp kl 13-15 Orangeriet

 

 15 maj Förbundschefsmöte Besök från Nationella rådets arbetsgrupp kl 09-12 Orangeriet

 

15 – 16 maj Del 2 JGL-utbildning Hennickehammars Herrgård

 

16 maj Kompetensutveckling TRIS Hammarö/Grums kl 14.00- 16.00  Återkommer med plats

 

23 maj  Beredningsgrupp kl 13-16 Orangeriet

 

28 maj  Repetition Innovationsguiden Region Värmland

 

29 maj  Ägarna för samordningsförbunden i Värmlands träffas tillsammans med förbundsordföranden och förbundschefer  kl 10-13 inkl lunch
Stadshotellet Elite Karlstad

 

3 juni Presidiet besöker finansierade insatser

 

10 juni Styrgrupp TRIS med utvärdering av Karlstad Universitet kl 13-16 IFO Hammarö

 

14 juni Styrelsemöte kl 13-16 Orangeriet