Kalender

December

18 dec kl 9-11 Förbundschefer träffar Öppenvården ledning på Regionen

18 dec kl 10-12 Styrgrupp TRIS Orangeriet konf.rum uppe

20 dec kl 10-12 Styrgruppsmöte ExperioWorkLab Regionens hus

 

Januari

13 jan kl 13-15 Projektledarmöte Orangeriet

14 jan heldagsutbildning Våld i nära relationer, Stockholm

15 jan Föredragning om SAMSIP Samordningsförbundet i Västerås

16 jan heldag Arbetsgrupp nätverk Tjänstedesign, Stockholm

16 jan kl 13.30 – 15.30 SAMSIP-ombudsträff Kristinehamn, Kvadraten

20 jan kl 09-12 Förbundschefsmöte, Orangeriet

22 jan heldag Workshop Personuppgiftsbehandling, Försäkringskassan Stockholm

24 jan kl 10-12, Styrgrupp ExperioWorkLab, Regionens hus

27 jan kl 14-16 Lokal samverkansgrupp och Styrgrupp Stegen, Kristinehamn, Kvadraten

29 jan, kl 9-12, Lokal samverkan och Styrgrupp Stegen, Karlstad, Orangeriet

30 jan kl 13-15 Presidiemöte

31 Jan Avslutskonferens Värmlands Nya, Elite

31 jan kl 13-16 Beredningsgruppen

 

Februari 

5-6 febr Utbildning i tjänstedesign genom Innovationsguiden , Innovation Park Karlstad

7 febr Utbildning Audit/Dudit kl 08-12, Region Värmland, Lagergrensgatan 2 Karlstad

 

April

7 april kl 09-12 Samverkan på riktigt, Kompetensutveckling Samspelet, Elite Karlstad