Jämställdhet

Att arbeta med jämställdhet är grundläggande för Samspelets parter vilka alla har det i uppdrag i sina respektive organisationers planer.
I propositionen till Finsam-lagstiftningen finns klart uttalat att jämställdhetsarbete ingår i förbundets uppdrag.

Ett övergripande mål för Samspelet är att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering till kvinnor och män i insatser finansierade av förbundet.
Samspelets styrelse har en handlingsplan för detta arbete.

Handlingsplan likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering 190208

 

’För att öka kunskapen inom området jämställdhet har hitintills 36 personer gått en fyradagars-utbildning inom Jämställdhet – Genus och Ledarskap
Hösten 2019 kommer Samspelets styrelseledamöter att gå denna kurs.
Mer information om kursen finns på http://nnsfinsam.se/utbildning/aktuella-utbildningar.aspx#ancor-6887

 

Genuskompassen
Är ett viktigt och enkelt verktyg att använda för att arbeta med jämställt och ställa samma fråga oavsett kön
Mer information finns på underfliken Genuskompassen

Andra arbetsmaterial finns hos Samspelet tex film, förslag på informativa filmer osv

 

Vill du veta mer?
kontakta förbundschef  meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se  054-540 50 44