Integrerad samverkan

Átt arbeta med integrerad samverkan innebär att satsa på mer långsiktigt arbete där samverkan blir den del i vardagens ordinarie arbete hos parterna.

Samverkan innebär att underlätta samarbetet mellan myndigheterna på så sätt att vi undanröjer de hinder som finns för samarbete.

 

Integrerad samverkan är en färdriktning och innehåller tre kännetecken.

Det är en uttalad samordningsstrategi som betonar långsiktighet och steg bort från det ensidiga fokus på ”projektandet” som alternativ strategi för att hantera samverkansfrågorna.

Den signalerar ett erkännande av, eller en önskan om, ett fördjupat tillstånd av samverkan mellan myndigheterna, både kulturellt och strukturellt.

Den kännetecknas vidare av organiseringar (ofta virtuella sådana) som utgår från individers behov, där myndigheter och samhälle anpassar sina insatser tillsammans med den enskilde.

 

Ett intensivt arbete har bedrivits under hösten 2014 där alla parter gemensamt beslutat om en tidsplan med olika aktiviteter för integrerad samverkan.

Parallellet har ett nationellt arbete genomförts gällande indikatorer för integrerad samverkan. Samspelet är en av pilotförbunden i även i detta arbete.

Båda kan du läsa om i denna länk Plan för implementering av integrerad samverkan

 

Här finns slutrapporten att läsa. Där finns både plan och indikatorer med i olika bilagor

Reviderad Slutrapport Samarbetsprojektet 150413