Finansiering

Var och en av de parter som ingår i Samspelet bidrar med medel för finansiering av beslutad verksamhet.
Försäkringskassan och  Arbetsförmedlingen bidrar  50 %  av kostnaderna genom statlig finansiering
Region Värmland bidrar med 25 %
och kommunerna (Karlstad, Kristinehamn, Hammarö och Grums) svarar tillsammans för 25 % av kostnaderna.

Bidraget är baserat på befolkningsmängd i arbetsför ålder.

Tilldelningen för år 2018 uppgår totalt till 10 042 000 kronor