Porten i Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn

Porten är ett Esf-projekt i Samspelets 4 kommuner och pågår från 2016-01-01 till 2018-12-31.

 

Avslutskonferens 7 december – heldag på Stadshotellet Elite Karlstad

 

Porten innehåller två delar:
1. Det är en arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män, 18 -61 år,  med dokumenterad funktionsnedsättning och en sammansatt problematik med arbetslöshet och/eller långtidssjukskrivning, vilka har behov av samordnade insatser för att öka sin anställningsbarhet, nå arbetsmarknaden och kunna få ett hållbart liv. Utlandsfödda är en prioriterad grupp.

2. Kompetensutvecklande insatser till Arbetsgivare, Deltagare och Personal i syfte att kunna bidra till ökad anställningsbarhet för deltagande kvinnor och män i arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Syftet är att skapa en långsiktig partsgemensam samverkansmetodik tillsammans med arbetsgivare för att gemensamt kunna stödja kvinnor och män med nedsatt arbetsförmåga, till en ökad anställningsbarhet och hållbart arbete eller studier.
Målen är att 70 % av deltagande kvinnor och män påbörjar en anställning eller studier under projekttiden samt att lika hög procent av deltagare upplever ökat välbefinnande.
Andel samverkande arbetsgivare, som bidrar till arbetsmarknadsinkludering av målgruppen i Samspelets 4 kommuner, ska öka liksom kunskap och kompetens gällande metoder med stöd till personer med funktionsnedsättning.
Porten arbetar aktivt med jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering samt icke-diskriminering.

 

Ingång till Porten sker via hänvisning inom Arbetsförmedlingen.
Portens personal, tillsammans med tänkt deltagare, gör bedömningen om deltagande eller inte då  deltagande kvinnor och män ska ha uppfylla vissa kriterier gällande funktionsnivå  samt att deltagandet är baserat på en frivillighet och egen motivation.

 

Projektledare
Jenny Nordansjö, 010-488 24 16,    jenny.nordansjo@arbetsformedlingen.se

 

Arbetsgivarkoordinator
Ulrica Matthed, 054-540 54 42, 070-001 07 24  ulrica.matthed@karlstad.se

 

Arbetsförmedlande coacher
Anna Eriksson, 010-488 27 44,         anna.x.eriksson@arbetsformedlingen.se
Annelie Lindholm, 010-486 62 69,   annelie.lindholm@arbetsformedlingen.se
Anders Nilsson, 010- 487 12 06,       anders.j.nilsson@arbetsformedlingen.se

 

Protokoll Styrgrupp Porten 180920

 

Folder_deltagare_vekt
Information Porten

Samtycke Porten 180525Samtycke uppgifter i Porten 180525

Projektplan Porten 2015-12-09

ESF-ansökan Porten 150224