Dokument

 

Gemensamma arbetsdokument
Ansökan, med samtycke, om att delta i Stegen, 130924
ansökan och samtycke skickas till berörd projektledare   se  deltagare- projekt/insatser

 

Ansökan om medel till projekt/insats
Ansökan om finansiering från Samspelet 171218
vill du ha den i word – hör av dig

 

OM du vill söka till fler förbund än Samspelet i Värmland finns följande mall
Ansökan finansering från Finsam Varmland 170921

 

Organisation
Organisationsskiss 201706