Årsredovisning

Nu är Samspelets årsredovisning undertecknad av ledamöter och revisorer och kan läsas i länken.
Här finns beskrivet  om Samspelets finansierade verksamheter och budget med utfall.

Årsredovisning med bilagor och revisionsberättelse 190423

 

Samspelets delårsredovisning 2018 med bilagor

Årsredovisning, bilagor och revisionsberättelse med rapportering för 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning år 2015 1.0 160215