Arbetsgivare

Våga göra annorlunda – ”Risken” är att fler får jobb!

Hos Samspelet finns medborgare i Din kommun som, av olika anledningar, idag står utanför arbetsmarknaden.

Behöver du viss förstärkning men saknar just nu ekonomiska resurser? I Samspelet har vi kontakt med män och kvinnor som vill jobba och som kanske besitter den kompetens just ditt företag behöver? Samarbete med Samspelet ger dig tillgång till ny kompetens med fördjupad handledning och  anställningsstöd vid rekrytering samtidigt som ditt företag hjälper människor in på arbetsmarknaden. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Genom ett samarbete med Samspelet kan Ditt företag vara med och stödja människor in i arbetslivet och det sociala sammanhanget!

 

Genomförda event!

Samspelardagen 28 sept kl 13.30-16.00 på Hotel Plaza

 

Klicka på bilden för att se inbjudan i sin helhet!

 

Dagen för näringslivet om att våga göra annorlunda arrangeras inom Samspelets projekt Porten, som är ett samarbete mellan bl.a.

Arbetsförmedlingen och Karlstads kommun.

Porten vänder sig till personer mellan 18 och 61 år, som har en dokumenterad funktionsnedsättning och vill ha ett arbete.


Syftet är att de ska få stöd att, närma sig arbetsmarknaden utifrån sin egen takt genom att finna ett lämpligt arbete, att få arbetet och få behålla
det. Vi vill att allas kompetens ska tas tillvara.

http://www.samspelet.se/wp-content/uploads/2014/03/Information-Porten.pdf

 

      

      

Uppdaterat 180924 med involverade företag
Program Samspelardagen 28 sept webb

 

 

 

Sagt från involverade företag:
Hon ger en guldkant på tillvaron och ett mervärde för alla!

Det är en personlig kick som heter duga! Att kunna bidra till något meningsfullt!

På Samspelet får man alltid kontakt direkt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbroschyr
Samspelets Företagsbroschyr

Information Porten

 

Se film  från vårens föreläsningsserie

 

Är Du och Ditt företag intresserat av att samarbeta med Samspelet?
Skicka ett mail till Ulrica.Matthed@karlstad.se

 

Kontaktpersoner
Ulrica Matthed, arbetsgivarkoordinator Porten
054-540 54 42   070-001 07 24
ulrica.matthed@karlstad.se

 

Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef
054-540 50 44  meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se