Arbetsgivare

Våga göra annorlunda – ”Risken” är att fler får jobb!

Hos Samspelet finns medborgare i Din kommun som, av olika anledningar, idag står utanför arbetsmarknaden.

Behöver du viss förstärkning men saknar just nu ekonomiska resurser? I Samspelet har vi kontakt med män och kvinnor som vill jobba och som kanske besitter den kompetens just ditt företag behöver? Samarbete med Samspelet ger dig tillgång till ny kompetens med fördjupad handledning och  anställningsstöd vid rekrytering samtidigt som ditt företag hjälper människor in på arbetsmarknaden. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Genom ett samarbete med Samspelet kan Ditt företag vara med och stödja människor in i arbetslivet och det sociala sammanhanget!

 

TACK till Arbetsgivare från Porten!

Läs det intressanta utfallet om Portens verksamhet i juni om antal personer där ni arbetsgivare gjort det möjligt för flera personer att komma ut i arbetslivet. Läs bifogad länk för intressant utfall.
Tack till Arbetsgivare från Porten!

 

15 november bjuder Porten in till Arbetsgivarkonferens i Karlstad.
Inbjudan Föreläsning Karlstad 171115
Tidpunkt: kl 09.00 -16.00
Lokal: Clarion Collection Hotel Bilan
Program och mer information kommer
Begränsat antal platser

 

Att möta människor med funktionsvariationer

Ett gott bemötande handlar om att visa respekt för en annan människa, men i vissa situationer kan det behövas särskild kunskap för att agera rätt. Välkommen till en dag med spännande föreläsare, diskussion och workshop för att öka din kunskap och förståelse för människor med funktionsvariation, hur de kan uppleva sin situation och vad du som handledare kan tänka på.

JAG ÄR INTE DUM I HUVUDET!

Jag har Aspergers syndrom & Bipolär sjukdom typ 2
Bloggaren och föreläsaren Joanna Halvardsson, årets pusselbit i Värmland, kommer och berättar sin historia och om sitt liv idag.                   

 

20 november bjuder Porten in till Arbetsgivarkonferens i Kristinehamn
I
nbjudan Föreläsning Kristinehamn 171120
Tidpunkt:
kl 12.00 -16.00
Lokal: Kristinehamn Conferens Center
Program och mer information kommer
Begränsat antal platser

 

Sagt från involverade företag:
Hon ger en guldkant på tillvaron och ett mervärde för alla!

Det är en personlig kick som heter duga! Att kunna bidra till något meningsfullt!

På Samspelet får man alltid kontakt direkt!

 

Informationsbroschyr
Samspelets Företagsbroschyr

Information Porten

 

Är Du och Ditt företag intresserat av att samarbeta med Samspelet?
Skicka ett mail till Ulrica.Matthed@karlstad.se

 

Kontaktpersoner
Ulrica Matthed, arbetsgivarkoordinator Porten
054-540 54 42   070-001 07 24
ulrica.matthed@karlstad.se

 

Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef
054-540 50 44  meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

 

Informationsmaterial PPT
Arena 140317