Arbetsgivare

Våga göra annorlunda – ”Risken” är att fler får jobb!

Hos Samspelet finns medborgare i Din kommun som, av olika anledningar, idag står utanför arbetsmarknaden.

Behöver du viss förstärkning men saknar just nu ekonomiska resurser? I Samspelet har vi kontakt med män och kvinnor som vill jobba och som kanske besitter den kompetens just ditt företag behöver? Samarbete med Samspelet ger dig tillgång till ny kompetens med fördjupad handledning och  anställningsstöd vid rekrytering samtidigt som ditt företag hjälper människor in på arbetsmarknaden. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Genom ett samarbete med Samspelet kan Ditt företag vara med och stödja människor in i arbetslivet och det sociala sammanhanget.

 

Anmäl dig till Samspelardagen torsdag 26 sept. kl 13.30-16.00  En eftermiddag om att Våga göra annorlunda

Inbjudan med program Samspelardagen 190926

Visste du att du kan öka lönsamheten i ditt företag och samtidigt bidrar till ökad social hållbarhet? Vill du veta mer om hur det kan fungera så är du välkommen att samspela med oss på årets Samspelardag – en konferens om social hållbarhet, kompetensförsörjning och tillväxt.

Årets tema är ”En ny möjlighet” och du får ta del av erfarenheter från våra samarbetspartners IKEA och Clarion Collection Hotel Plaza, tidigare deltagare, Samspelet och Karlstads kommun om hur nya möjligheter kan göra skillnad för företag, person och samhälle. Du får också tillfälle att nätverka och dela erfarenheter med andra företag.

Välkommen med din anmälan senast 20 september till: ulrica.matthed@karlstad.se

 

 

 

Informationsbroschyrer

Samspelet arbetsplatsen

Samspelets Företagsbroschyr

Information om Stegen 190818

 

Här kan du läsa om uttalanden från arbetsgivare om Goda exempel i vårt samarbete
Goda exempel Arbetsgivare 190613

 

Är Du och Ditt företag intresserat av att samarbeta med Samspelet?

Kontaktpersoner
Ulrica Matthed, Arbetsgivarkoordinator
054-540 54 42   070-001 07 24
ulrica.matthed@karlstad.se

 

Meta Fredriksson-Monfelt, Förbundschef
054-540 50 44  meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se