Anslagstavla

Styrelseprotokoll
Protokoll 2019-02-08
Styrelse 190208

 

Kompetensutveckling på gång    15 febr. Kristinehamn, 21 mars Karlstad, 16 maj Hammarö

Inbjudan kompetensutvecklingsträff Kristinehamn 190215

Inbjudan Kompetensutveckling Karlstad 190321

Save the date 16 maj kl 14-16 Kompetensutveckling TRIS 190129

 

Utbildning i Audit/Dudit 14 mars i Karlstad halvdag
Inbjudan utbildning AUDIT DUDIT 14 mars 2019

 

Aktuellt Nyhetsbrev

Nyhetsbrev januari 2019

 

Material från Portens slutkonferens 7 dec 2018

Framgångsfaktorer Porten – medarbetare
SLUTKONFERENS 181207
Utvärdering Porten 181207

 

 

Slutrapport Förstärkt arbetsträning Solaenheten Karlstad kommun

Slutrapport Förstärkt arbetsträning 181110

 

 

 

 

 

SAMSPELET 10 ÅR

Vill du se Samspelets utveckling under 10 rå?

se bifogad film https://www.youtube.com/watch?v=n4WCAZQ-MKk

 

GDPR  Dataskyddsförordningen  och  NY Kommunikationsplan från 180914

Samspelet har beaktat den nya lagstiftningen där information finns att läsa i bifogat dokument.
Styrelsen har beslutat om en handlingsplan som kan fås via meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Alla dokument om Samtycke gällande deltagare har uppdaterats enligt GDPR och finns under respektive insats på samspelets hemsida.

Information angende GDPR 180525

Samspelets Kommunikationsplan år 2018 – 2019