Anslagstavla

Protokoll från Samspelets styrelsemöte 29 november
Protokoll Samspelets styrelse 2019-11-29

 

Nyhetsbrev december
Samspelets Nyhetsbrev december 2019

 

KOMPETENSUTVECKLING

Utbildning i Tjänstedesign – Innovationsguiden 5-6 febr 2020   FULLT
Inbjudan Innovationsguiden 5-6 febr 2020

 

Utbildning i Audit/Dudit den 7 februari, förmiddag                          FULLT
Inbjudan utbildning AUDIT DUDIT 7 feb 2020

 

Samverkan på riktigt!   7 april
Kompetensutveckling Samspelet 7 april -20 191120

 

 

NYTT om SAMSIP och Stegen Karlstad
Nya rutiner SAMSIP-möten och Stegen 191015

 

 

 

”Finsam for dummies”
Det finns många olika begrepp i Finsam-världen vilka är viktiga att få koll på som styrelse- eller chefsledamot i olika grupperingar.
En lite lathund finns därför framtagen för att få en överblick och samlade förklaringar.
Finsam for dummies 2019-05-07

 

NY Broschyr om Samspelet
Ny broschyr har utformats om Samspelet
Endera kan du beställa av förbundschefen alternativt skriva ut själv  Broschyr Samspelet

 

 

Aktuella SLUTRAPPORTER

Slutrapport-Tjänstedesign för ökad samverkan 2019

Slutrapport-Projekt-Omställning juli 2019

 

 

SAMSPELET 10 ÅR

Vill du se Samspelets utveckling under 10 rå?

se bifogad film https://www.youtube.com/watch?v=n4WCAZQ-MKk

 

GDPR  Dataskyddsförordningen  och  NY Kommunikationsplan från 180914

Samspelet har beaktat den nya lagstiftningen där information finns att läsa i bifogat dokument.
Styrelsen har beslutat om en handlingsplan som kan fås via meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Alla dokument om Samtycke gällande deltagare har uppdaterats enligt GDPR och finns under respektive insats på samspelets hemsida.

Information angende GDPR 180525

Samspelets Kommunikationsplan år 2018 – 2019