Anslagstavla

GDPR  Dataskyddsförordningen

Samspelet har beaktat den nya lagstiftningen där information finns att läsa i bifogat dokument.
Styrelsen har beslutat om en handlingsplan som kan fås via meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Alla dokument om Samtycke gällande deltagare har uppdaterats enligt GDPR och finns under respektive insats på samspelets hemsida.

Information angende GDPR 180525

 

Här finns  Samspelets senaste protokoll publicerade efter justering

Protokoll 2018-05-18

 

Aktuellt Nyhetsbrev

Nyhetsbrev mars 2018

 

SAMSPELET 10 ÅR

Vill du se Samspelets utveckling under 10 rå?

se bifogad film https://www.youtube.com/watch?v=n4WCAZQ-MKk

 

 

Material från workshop Överskuldsättning 180521

https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/temaomraden/overskuldsattning/hur-mar-din-ekonomi–metodstod-for-lokal-samverkan/
https://www.kronofogden.se/Stodochvagledning.html
https://www.kontaktpunkt.se
https://www.hallakonsument.se/pengar-och-ekonomi/

Vinsten av lokal samverkan_180604