Anslagstavla

Samspelets styrelseprotokoll 190426
Protokoll Samspelets styrelse, 2019-04-26

 

NY Broschyr om Samspelet
Ny broschyr har utformats om Samspelet
Endera kan du beställa av förbundschefen alternativt skriva ut själv  Broschyr Samspelet

 

Portens slutrapport När både människor och företag ska växa 190515
Portens slutrapport 2019-05-15 När både människor och företag ska växa

 

Aktuellt Nyhetsbrev
Nyhetsbrev maj 2019

 

Ägar-/medlemssamråd 29 maj kl 10-12

 

SAVE THE DATE

Samspelardagen torsdag 26 sept. kl 13.30-16.00  En eftermiddag om att Våga göra annorlunda

Tjänstedesign för Värmlands styrelser och beredningsgruppen 4 oktober Elite hotel   SaveTheDate Tjänstedesign 4 oktober 2109

 

 

Material från kompetensutveckling Samverkansteam Karlstad 21 mars
Samspelet 190321-anslagstavlan
Stegen med KAPA -metodik 190305 – anslagstavlan
Rehabkoordinatorer 190321
Samverkansteam 2019-03-21 Psykiatri

 

 

 

 

Material från Portens slutkonferens 7 dec 2018

Framgångsfaktorer Porten – medarbetare
SLUTKONFERENS 181207
Utvärdering Porten 181207

 

SAMSPELET 10 ÅR

Vill du se Samspelets utveckling under 10 rå?

se bifogad film https://www.youtube.com/watch?v=n4WCAZQ-MKk

 

GDPR  Dataskyddsförordningen  och  NY Kommunikationsplan från 180914

Samspelet har beaktat den nya lagstiftningen där information finns att läsa i bifogat dokument.
Styrelsen har beslutat om en handlingsplan som kan fås via meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Alla dokument om Samtycke gällande deltagare har uppdaterats enligt GDPR och finns under respektive insats på samspelets hemsida.

Information angende GDPR 180525

Samspelets Kommunikationsplan år 2018 – 2019