Anslagstavla

23 augusti kl 10.00 -12.00 Stegen Kristinehamn
Medarbetardialog utifrån tjänstedesign. Vad har vi sett?
För: Handläggare/Vårdpersonal, chefer, SAMSIP-ombud, samordningsansvariga mfl      Medarbetardialog Kristinehamn 23 aug
Anmälan: camilla.holmberg@arbetsformedlingen.se

 

6 september kl 10.00 -12.00 Dialog kring utmaningar i samverkan Samspelet Orangeriet
Medarbetardialog utifrån tjänstedesign. Vad har vi sett?
För: Chefer i styrgrupper, projektledare, projektmedarbetare, samordningsansvariga mfl     Kallelse Dialog om utmaningar 180906
Anmälan: meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se  senast 3 sept

 

12 september kl 09.30 -12.00 TRIS Grums   
Kompetensutveckling om nya samverkansstrukturen
Möt TRIS-teamet
För: Handläggare/Vårdpersonal, chefer, SAMSIP-ombud, samordningsansvariga mfl      Inbjudan TRIS Grums 12 september
Anmälan: kristin.sundgren@hammaro.se  senast 4 sept

 

28 september kl  13.30 -16.00 Våga göra annorlunda ..”Risken” är att fler får jobb!
Hotel Plaza Karlstad
För: Arbetsgivare  Mer info  under fliken Arbetsgivare      Inbjudan Samspelardagen 180928
Anmälan: Klicka på bilden i bifogad inbjudan eller anmäl till ulrica.matthed@karlstad.se 

 

 

 

Här finns  Samspelets senaste protokoll publicerade efter justering

Protokoll 2018-05-18

 

Aktuellt Nyhetsbrev

Nyhetsbrev juni 2018

 

SAMSPELET 10 ÅR

Vill du se Samspelets utveckling under 10 rå?

se bifogad film https://www.youtube.com/watch?v=n4WCAZQ-MKk

 

GDPR  Dataskyddsförordningen

Samspelet har beaktat den nya lagstiftningen där information finns att läsa i bifogat dokument.
Styrelsen har beslutat om en handlingsplan som kan fås via meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Alla dokument om Samtycke gällande deltagare har uppdaterats enligt GDPR och finns under respektive insats på samspelets hemsida.

Information angende GDPR 180525

 

Material från workshop Överskuldsättning 180521

https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/temaomraden/overskuldsattning/hur-mar-din-ekonomi–metodstod-for-lokal-samverkan/
https://www.kronofogden.se/Stodochvagledning.html
https://www.kontaktpunkt.se
https://www.hallakonsument.se/pengar-och-ekonomi/

Vinsten av lokal samverkan_180604