Anslagstavla

 

Samspelardagen torsdag 26 sept. kl 13.30-16.00  En eftermiddag om att Våga göra annorlunda
Inbjudan med program Samspelardagen 190926

 

Nyhetsbrev i augusti Läs nuläge och vad som händer i höst

Nyhetsbrev augusti 2019

 

Protokoll Samspelets styrelse 2019-06-14

”Finsam for dummies”
Det finns många olika begrepp i Finsam-världen vilka är viktiga att få koll på som styrelse- eller chefsledamot i olika grupperingar.
En lite lathund finns därför framtagen för att få en överblick och samlade förklaringar.
Finsam for dummies 2019-05-07

 

NY Broschyr om Samspelet
Ny broschyr har utformats om Samspelet
Endera kan du beställa av förbundschefen alternativt skriva ut själv  Broschyr Samspelet

 

SAVE THE DATES

Tjänstedesign för Värmlands styrelser och beredningsgruppen 11 oktober Elite hotel

Introduktionsutbildning Finsam och Samspelet 16 okt kl 09-12 Orangeriet för ledamöter, chefer och medarbetare

Ägarsamråd 25 okt 09-12 Arbetsförmedlingen Karlstad

Kompetensutvecklingsdag Chefer och Handläggare 28 nov 0830-1630 Stadshotellet Elite

 

SLUTRAPPORTER

Slutrapport-Projekt-Omställning juli 2019

Portens slutrapport 2019-05-15 När både människor och företag ska växa

 

Material från kompetensutveckling Samverkansteam Karlstad 21 mars
Samspelet 190321-anslagstavlan
Stegen med KAPA -metodik 190305 – anslagstavlan
Rehabkoordinatorer 190321
Samverkansteam 2019-03-21 Psykiatri

 

 

 

 

Material från Portens slutkonferens 7 dec 2018

Framgångsfaktorer Porten – medarbetare
SLUTKONFERENS 181207
Utvärdering Porten 181207

 

SAMSPELET 10 ÅR

Vill du se Samspelets utveckling under 10 rå?

se bifogad film https://www.youtube.com/watch?v=n4WCAZQ-MKk

 

GDPR  Dataskyddsförordningen  och  NY Kommunikationsplan från 180914

Samspelet har beaktat den nya lagstiftningen där information finns att läsa i bifogat dokument.
Styrelsen har beslutat om en handlingsplan som kan fås via meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Alla dokument om Samtycke gällande deltagare har uppdaterats enligt GDPR och finns under respektive insats på samspelets hemsida.

Information angende GDPR 180525

Samspelets Kommunikationsplan år 2018 – 2019