Annas resa

Från kampen till kraschen och vägen tillbaka – följ Anna, som blev utbränd på hennes resa

I projektet KUPO arbetade samordningsförbunden och offentliga arbetsgivare i Värmland tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för första linjens chefer att förebygga och hantera psykisk ohälsa hos sina medarbetare. Som en del i projektet tog de fram en berättelse som beskriver vägen från kampen till kraschen. Här kan du möta Anna – en fiktiv person som representerar många av de kvinnor inom vårdyrket som gått in i väggen. Ta del av Annas resa nedan, från frustrationen till insikten och tillfrisknandet. Resan är indelad i fyra filmer och till varje del finns tillhörande övningsmaterial.

 

Obs, filmerna kan väcka starka känslor.
Kontakta din företagshälsovård, närmaste vårdcentral, eller någon du har förtroende för om du behöver stöd.

 

Övningsmaterial till filmerna

Här hittar du handledarmaterial, övningsmaterial och diskussionsunderlag.

 

Del 1 – kampen

Anna hinner inte prioritera sig själv och klarar inte längre av att ha många bollar i luften. Hon känner en stor frustration.

 

Del 2 – kraschen

Bägaren rinner över och Anna känner inte igen sig själv.

 

Del 3 – insikten och förändringen

Anna förändras till en person som hon får allt svårare att identifiera sig med.

 

Del 4 – vägen tillbaka

Annas väg tillbaka och arbetet med att hitta sitt nya jag.

 

Övningsmaterial till filmerna

Här hittar du handledarmaterial, övningsmaterial och diskussionsunderlag.