Futuro Karlstad

Är du 16 år eller äldre med psykisk ohälsa som gör att du inte klarar av att arbeta eller studera? I Samspelet Futuro finns plats för som mest 20 personer. Inom Futuro kan vi tillsammans med dig, våra partners, arbetsgivare och skolor hjälpa dig med till exempel:

• Utredningar
• Hälsobedömning
• Samtalsterapi
• Friskvårdsaktiviteter
• Bedömning av arbetsförmåga
• Arbetsträning
• Praktik

Projektet har som mål att deltagarna ska kunna komma ut i arbete alternativt börja studera.

Samordnare
Camilla Nykvist, 054-15 88 29, 070-227 70 58
camilla.nykvist@karlstad.se

Jobbcoach
Annika Dahlman
070-350 96 69
annika.dahlman@karlstad.se